Начало


СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
София 1000, бул. "П. Евтимий" 66, вх. А
тел./факс: (02) 981 77 73, (02) 981 06 90
e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

Услуги

Назад
Одит
Данъчен консулт
Преобразувания

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД предлага услуги в областта на независимия финансов одит, данъците и счетоводната отчетност на публични и частни клиенти основно в три направления:

Одит

Одиторски услуги са тези, на които се базира изразеното независимо мнение от регистрираните одитори в "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД относно финансовите отчети на клиента, а също така включват и консултации, свързани със счетоводната отчетност, изготвянето на финансовите отчети и отчитането пред регулаторни органи и трети лица.

Данъчен консулт

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД предлага разнообразен пакет от услуги по данъчен консулт, които са разработени с цел новаторските данъчни стратегии да бъдат съобразени с индивидуалните особености на бизнес стратегията на клиента чрез превръщането на данъчното планиране в централен елемент при вземаните от него управленски решения.

Преобразувания

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД извършва изискуемата от Търговския закон при преобразуване на търговски дружества проверка на плана или договора за преобразуване, а така също предлага и професионални консултации при изготвянето им.

 

Copyright © 2004 "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД