Начало

 

СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
София 1000, бул. "П. Евтимий" 66, вх. А
тел./факс: (02) 981 77 73, (02) 981 06 90
e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

Преобразувания

Назад

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД извършва изискуемата от Търговския закон при преобразуване на търговски дружества проверка на плана или договора за преобразуване, а така също предлага и професионални консултации при изготвянето им.

Основни предимства

bullet

Разпоредбите на Търговския закон, уреждащи процедурата на преобразуване на търговските дружества- сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма, изискват проверка от регистриран одитор на плана или договора за преобразуване. Регистрираните одитори в "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД извършват тази проверка, като изготвят доклад за резултатите от нея.

bullet

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД предлага професионални консултации, свързани с преобразуването на търговски дружества, включително по изготвянето на плана или договора за преобразуване, определянето на съотношението на замяна и счетоводното отчитане на преобразуването.

bullet"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД осигурява пълно обхващане на всички аспекти на преобразуването, включително консултации по корпоративни финанси и мениджмънт на операцията.

 

Copyright © 2004 "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД