Начало


СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
София 1000, бул. "П. Евтимий" 66, вх. А
тел./факс: (02) 981 77 73, (02) 981 06 90
e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

Одит

Назад

Одиторски услуги са тези, на които се базира изразеното независимо мнение от регистрираните одитори в "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД относно финансовите отчети на клиента, а също така включват и консултации, свързани със счетоводната отчетност, изготвянето на финансовите отчети и отчитането пред регулаторни органи и трети лица.

Основни предимства

bullet

Нашият одиторски подход е основан на оценка на риска и е насочен към постигането на основната ни цел- нашата работа да е от полза за клиентите ни, като им помага да вземат решения от позицията на възможно най-голяма сигурност, като в същото време се възползват от новите благоприятни възможности.

bullet

Нашият одиторски подход се концентрира върху естеството на дейността на клиента и нейното влияние върху контрола от страна на ръководството. Подходът ни акцентира върху разбирането на основните проблеми, стоящи пред ръководството на клиента и прилаганите от него контролни процедури. Това ни позволява да разработим стратегия на одита, базирана максимално на проверка на системата за вътрешен контрол, вместо на изключителното използване на детайлни проверки на голям брой операции. При провеждането на одита ние се концентрираме върху тези области, които са важни за ръководството на клиента.

bullet Ние се стараем да поддържаме професионален и ефективен подход към извършвания одит, както и най-високи стандарти на услугите, предлагани на нашите клиенти.

 

Copyright © 2004 "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД