Начало

 

СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
София 1000, бул. "П. Евтимий" 66, вх. А
тел./факс: (02) 981 77 73, (02) 981 06 90
e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

Данъчен консулт

Назад

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД предлага разнообразен пакет от услуги по данъчен консулт, които са разработени с цел новаторските ни данъчни стратегии да бъдат съобразени с индивидуалните особености на бизнес стратегията на клиента чрез превръщането на данъчното планиране в централен елемент при вземаните от него управленски решения.

Основни предимства

bullet

Ние предлагаме на нашите клиенти най-добрата комбинация от задълбочени знания и новаторски стратегии в сферата на данъците, за да им помогнем да посрещнат нуждите на своя бизнес и за да им осигурим конкурентно предимство.

bullet

Ние сме поели ангажимент да предоставяме висококачествен данъчен консулт в условията на бързо развиващата се българска икономика.

bulletНашата цел е да сме винаги в крак с българското данъчно законодателство, счетоводните принципи и международните данъчни спогодби за благото на нашите клиенти.

 

Copyright © 2004 "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД