Начало


СОФИЙСКА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
София 1000, бул. "П. Евтимий" 66, вх. А
тел./факс: (02) 981 77 73, (02) 981 06 90
e-mail: sfsk@sfsk-bg.com

Начало

Услуги

Добре дошли на интернет страницата на "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД. Целта на тази страница е да споделим с вас нашите задълбочени познания, основани на големия ни практически опит и квалификация в областта на счетоводството и независимия финансов одит.

За дружеството

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД предлага разнообразни услуги, включително независим финансов одит, данъчни консултации, преобразуване на дружества, корпоративни финанси, както и консултации, свързани със счетоводен софтуер.

"Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД е регистрирана през 2001 година. Управляващ съдружник в дружеството е Христо Маврудиев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0230, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Г-н Маврудиев е дипломиран експерт-счетоводител от 1993 година и притежава значителен опит в одитирането на български и чуждестранни дружества. Той притежава значителен брой квалификационни сертификати в областта на Международните счетоводни и одиторски стандарти, между тях и Сертификат за международен одит от колежа Блуфийлд, Западна Вирджиния. Г-н Маврудиев е главен асистент в катедра “Счетоводна отчетност” към Университета за Национално и Световно Стопанство, гр. София. Съдружник в дружеството е и Владимир Колмаков, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0575, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Той е дипломиран експерт-счетоводител от 2002 година, като от 1998 година участва в одиторски проверки като помощник-одитор. Г-н Колмаков притежава следните допълнителни квалификации: Лиценз от Агенцията за приватизация за оценка на финансови институции; Вещо лице по списъка на Софийски градски съд за извършване на съдебно-счетоводни експертизи.

В списъка на нашите клиенти, настоящи и бивши, влизат: "Асарел-Медет" АД, " Параходство Българско Речно Плаване" АД, "Вида-Стил" АД, "Вида Холдинг" АД, "Хром" АД, "Баумит-България" ЕООД, "Ел Би Булгарикум" ЕАД, Инвестиционно дружество "Златен лев" АД, "Изотсервиз" АД, "Димана" АД, "Петрол Карт Сервиз" ООД, "Прециз Интер Холдинг" АД и други.

За контакти

Телефон / Факс
(02) 981 77 73, (02) 981 06 90, (02) 981 74 01
 
Адрес
София 1000, бул. "П.Евтимий" 66, вх. А, ап. 4
 
e-mail
sfsk@sfsk-bg.com
 

 

Copyright © 2004 "Софийска Финансово-Счетоводна Компания" ООД